NAS TROJE I WIĘCEJ

2011-09-21

 

W tym tygodniu nasz salon dołączył do partnerów programu miasta Katowice "NAS TROJE I WIĘCEJ" 


 

 

 Program skierowany jest do:

- rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice posiadające na utrzymaniu troje, bądź więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończeniu 24 roku życia, w przypadku gdy dzieci się uczą, bądź studiują,

- rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,

- rodzin posiadających jedno, bądź dwoje dzieci, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Szczegóły: 

http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/nas-troje-i-wiecej.htm